Historie

Hoe het begon:

Wij, Harry en Linda van den Berg, zijn in 1997 begonnen met 8.00 scharrelkippen verdeeld over 2 stallen.

en toen..

In 2002 is er een stal vervangen door een nieuwe stal waar eerst 20.000 scharrelkippen gehouden werd volgens een traditioneel scharrelsysteem. In 2004 is de stal aangepast met volière systemen. Er is toen een gedeelte traditioneel vervangen door volière systeem. Toen konden er 28.000 kippen gehouden worden. En in 2006 is de hele stal omgebouwd tot volière stal. Zodat daar nu 40.000 kippen in zitten. In 2016 hebben wij een wintergarten eraan gebouwd. De stal is nu verdeeld in 2 stallen met in stal 2 15.000 scharrelkippen en in stal 3 nu 25.000 vrije uitloop kippen.

aanpassen, meer welzijn

In 2012 is de stal aan huis gesloopt en vervangen door een grotere stal die los van het huis kwam te staan. In die volièrestal is ruimte voor 40.000 scharrelkippen. Ook hebben wij een nieuw eierlokaal gebouwd zodat wij de eieren kunnen sorteren op 1 plaats. Dit doen we nu met behulp van een robot en een MOBA 100 inpakker.

mestafvoer

In 2013 hebben wij aan stal 2/3 een mestdroogtunnel gebouwd. Waarbij de mest gedroogd wordt dmv de ventilatie lucht uit de stallen. Hiervoor hebben wij een subsidie gekregen van de overheid omdat wij op deze manier aan fijnstof reductie doen. Het geen betekent dat er veel minder fijn stof wordt uit gestoten in de buitenlucht.

energieneutraal

Zonnepanelen: Waarbij wij 2/3 onze stroom verbruik afdekken van zonnepanelen. Wij streven naar energie neutraal. Als pluimveebedrijf  Mts. van den Berg zijn wij dan helemaal klaar voor de toekomst.